Нур-Султан, Есиль район, Илияс Омаров, 8
Smart technological school, копия
поступление в школу

Поступление в школу состоит из двух этапов:
1. Тестирование по предметам (русский язык, математика).
2. Собеседование с психологом.

Заполнение заявки на поступление
на сайте или по контактным телефонам:
+7(777)777-63-33
+7(777)951-29-59
Подробнее
Smart technological school, копия
поступление в школу
Поступление в школу состоит из двух этапов:
1. Тестирование по предметам (русский язык, математика).
2. Собеседование с психологом.

Заполнение заявки на поступление
на сайте или по контактным телефонам:
+7(777)951-29-59
+7(771)414-18-46
Подробнее

Хореография және вокал/хореография и вокал

Заманауи хореография сабақтары

Хореография рухани және эстетикалық тәрбие мәселелерін шешіп қана қоймай, физикалық белсенділік береді. Қазір, өкінішке орай, семіздік, омыртқаның қисықтығы, остеохондроз, сондай-ақ оқшаулау, қарым-қатынас жасай алмау және интернетке тәуелділік өте жиі кездеседі. Дәрігерлер балаға арналған би ең жақсы физикалық тәжірибенің бірі екенін қолдайды. Бимен айналысатын балалар би билемейтін құрдастарына қарағанда тезірек ауырады және дамиды. Бұл мәселеге арналған мыңдаған ғылыми зерттеулер мен мақалалар.

Уроки современной хореографии

Хореография не только решает задачи духовного и эстетического воспитания, но и даёт физическую нагрузку. Сейчас, к сожалению, очень распространены ожирение, искривление позвоночника, остеохондроз, а ещё замкнутость, неумение общаться и зависимость от интернета.

Доктора поддержат, что танец для ребёнка — одна из лучших физических практик. Дети, занимающиеся танцами, реже болеют и развиваются быстрее, чем их ровесники, которые не танцуют. Тысячи научных исследований и статей посвящены этому вопросу. 

Дизайн без названия

Әрқашан сахнада өнер көрсетуді армандадыңыз ба? Жарысқа қатысқың келе ме? Мереке атмосферасын құруға және басқаларды өз энергиясымен және позитивімен зарядтауға дайынсыз ба? Содан кейін Заманауи хореография сабағына барыңыз.

Всегда мечтал выступать на сцене? Хочешь принять участие в соревнованиях? Готов создавать атмосферу праздника и заряжать других своей энергией и позитивом? Тогда вперед на урок современной хореографии. 

16364996495f1559a52d2c0

Эстрадалық ән-музыкалық өнердің ең танымал түрлерінің бірі. Мұндай танымалдылық кез-келген тәжірибесіз тыңдаушыға формада қол жетімді, есту арқылы оңай қабылданатын эстрадалық музыка болуымен түсіндіріледі. Оның танымалдығы мен қол жетімділігі жастарға күшті әсер етудің алғышарттарын жасайды.

Жас эстрада орындаушыларын, ең алдымен, өзінің ойын-сауығымен, өзін-өзі тану мүмкіндігімен тартады. Алайда, эстрадалық жанрдың сыртқы қарапайымдылығы мен жеңілдігінің артында жас суретшінің жеке тұлға ретінде, әнші ретінде қалыптасуының ауыр және күрделі процесі жатыр. Бұл педагогтан шығармашылық әлеуетті жұмылдыруды, солистпен жұмыс істеудегі адамгершілік-эстетикалық аспектілерді жандандыруды талап етеді.

Міндетті шарт-бұл эстетикалық ортаны құру мүмкіндігі, ол вокалды орындау мәдениетін тәрбиелеуге, солистерде музыка арқылы жалпы дүниетанымдық құндылықтарды, бейнелер мен көріністерді қабылдауға дайын болуға ықпал етеді. Сондықтан табысқа жету үшін соо да өте маңызды

Эстрадное пение - один из самых популярных видов музыкального искусства. Объясняется такая популярность тем, что именно эстрадная музыка, наиболее легко воспринимаемая на слух, доступна по форме любому неискушенному слушателю.  

 Именно ее популярность и доступность создают предпосылки сильного влияния на молодежь. Юных исполнителей эстрада привлекает, прежде всего, своей зрелищностью, возможностью реализовать себя. Однако за внешней простотой и легкостью эстрадного жанра скрывается трудоемкий и сложный процесс становления юного исполнителя, как личности, как певца. Это требует от педагога мобилизации творческого потенциала, активизации нравственно-эстетических аспектов в работе с солистом.

  Необходимым условием является умение создать эстетическую среду, которая способствует воспитанию вокальной культуры исполнения, воспитание в солистах посредством музыки готовность воспринимать общемировоззренческие ценности, образы и представления. Поэтому для достижения успеха очень важен и соответствующий психологический настрой.

Дошкольное отделение

«The object of education is to prepare the young to educate themselves throughout their lives.»

Robert Maynard Hutchins

«Цель образования состоит в том, чтобы подготовить молодёжь обучаться в течение всей жизни.»

Роберт Мэйнард Хатчинс

 

Smart KinderGarten станет не просто детским садом, где малыши проводят день. Мы строим комфортную развивающую среду, которая доброжелательно и ненавязчиво поможет детям сделать первый шаг в мир общения и познания. Бережный подход, основанный на уважении к личности ребенка и доскональном знании возрастных особенностей — вот что является сутью Smart KinderGarten.

YAQYyHt      @Smart KinderGarten


Нур-Султан, Есиль район, Илияс Омаров, 8
Записаться
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Область ввода:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена